Program

08:00-09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:15 Rozpoczęcie Stanisław Pomianowski
09:15-14:00 Sesja III – Bark
09:15-09:45 Diagnostyka – Anatomia radiologiczna.Uszkodzenie stożka rotatorów i obrąbka panewki Jolanta Sikorska
09:45-10:00 Dyskusja
10:00-10:15 Chirurgia – Leczenie chirurgiczne złamań, w tym endoprotezoplastyka Maciej Kiciński
10:15-10:30 Chirurgia – Uszkodzenie obrąbka panewki Maciej Kiciński
10:30-10:45 Chirurgia – Uszkodzenie stożka rotatorów Maciej Kiciński
10:45-11:00 Dyskusja
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:00 Fizjoterapia – Standardy postępowania Remigiusz Rzepka
12:00-12:15 Dyskusja
12:15-14:00 Demonstracja przypadków. Panel Dyskusyjny
14:00-15:00 Obiad
15:00-19:00 Sesja II – ŁOKIEĆ
15:00-15:30 Diagnostyka – Anatomia radiologiczna. Przykurcz – możliwości diagnostyczne Zbigniew Czyrny
15:30-15:45 Dyskusja
15:45-16:00 Chirurgia – Endoprotezoplastyka totalna stawu łokciowego Leszek Romanowski
16:00-16:15 Chirurgia – Złamania głowy kości promieniowej Mariusz Bonczar
16:15-16:30 Chirurgia – Przykurcz – leczenie chirurgiczne Stanisław Pomianowski
16:30-16:45 Chirurgia – Endoprotezoplastyka głowy kości promieniowej i główki kości ramiennej Stanisław Pomianowski
16:45-17:00 Dyskusja
17:00-17:30 Przerwa kawowa
17:30-18:00 Fizjoterapia – Standardy postępowania Remigiusz Rzepka
18:00-18:15 Dyskusja
18:15-19:00 Demonstracja przypadków. Panel Dyskusyjny
20:00-22:00 Kolacja
09:30-12:30 Sesja III – NADGARSTEK
09:30-10:00 Diagnostyka – Anatomia radiologiczna. Uszkodzenia struktur miękkich Jolanta Sadowska
10:00-10:15 Dyskusja
10:15-10:30 Chirurgia – Endoprotezoplastyka nadgarstka Leszek Romanowski
10:30-10:45 Chirurgia – Endoprotezoplastyka stawu promieniowo-łokciowego dalszego Mariusz Bonczar
10:45-11:00 Chirurgia – Uszkodzenia ścięgien Tomasz Mazurek
11:00-11:15 Chirurgia – Uszkodzenia ostre i przewlekłe stawu promieniowo-łokciowego dalszego Paweł Nowicki
11:15-11:30 Chirurgia – Leczenie złamań końca dalszego kości promieniowej i ich powikłań pod kontrolą artroskopii Maciej Klich
11:30-11:45 Chirurgia – Leczenie złamań kości przedramienia Jan Szneider
11:45-12:15 Fizjoterapia – Standardy postępowania Remigiusz Rzepka
12:15-12:30 Dyskusja
12:30-13:15 Demonstracja przypadków. Panel Dyskusyjny
13:15-13:30 Zakończenie Stanisław Pomianowski
13:30-14:45 Obiad
14:45-18:00 Warsztaty – Fizjoterapia Remigiusz Rzepka