Organizatorzy

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski 
Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu 
i Ortopedii CMKP 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

 

ENEL-SPORT 
Centrum Ortopedii i Rehabilitacji