Organizatorzy

Centrum Ortopedii i Rehabilitacji


Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski 
Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu 
i Ortopedii CMKP w Otwocku