Kontakt

Kontakt:

Kontakt w sprawach naukowych:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy 
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
tel./faks: (+48 22) 788 56 75
e-mail: kl.chir.ur@spskgruca.pl

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:


Medisfera Sp. z o.o.
ul. Adama Branickiego 14/7
02-972 Warszawa
tel. kom. 502 646 723 

e-mail: biuro@medisfera.pl 

* pola wymagane